Архив обществени поръчки

1. Доставка на санитарен автомобил (прекратена)

2. Доставка на горива за ЦСМП – 2014

3. Доставки на медикаменти и консумативи-2014

4. Доставка на резервни части за автомобилите на ЦСМП-Бургас-2014

5. Извършване на услуги по ремонти обслужване на автомобилите на ЦСМП- Бургас-2014

6.Доставка на храна и тонизиращи напитки за дежурен персонал на ЦСМП-2014

7.Доставка на горива за ЦСМП-2015

8.Доставка на медикаменти и консумативи-2015

 9.Доставка на храна и тонизиращи напитки за дежурен персонал на ЦСМП-2015

10.Извършване на услуги по ремонт и обслужване на автомобилите на ЦСМП-2015

11. Доставка на медицинско оборудване

12. Извършване на услуги по ремонти и обслужване на автомобилите на ЦСМП-Бургас-2016

13. Доставка на храна за дежурния персонал на ЦСМП-Бургас-2016

14. Доставка на лекарства и медицински консумативи за ЦСМП-Бургас-2016

15. Вътрешни правила по ЗОП

16. Процедура по Глава 8а от ЗОП

17. Извършване на услуги по ремонт и поддръжка на извънгаранционни автомобили на ЦСМП-Бургас

18. Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на ЦСМП-Бургас

19. Доставка на храни и тонизиращи напитки за дежурен персонал на ЦСМП-Бургас

20.Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на ЦСМП-Бургас

21 Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ЦСМП-Бургас (2017-2018)

22 Извършване на услуги по ремонт и поддръжка на извънгаранционни автомобили на ЦСМП-Бургас-2019

23 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на ЦСМП-Бургас-2019

24 Доставка на храни и тонизиращи напитки за дежурен персонал на ЦСМП-Бургас-2019

25. Пазарно проучване за доставка на компютри

26. Пазарно проучване за доставка на МФУ и скенер