ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ | Център за спешна медицинска помощ Бургас