Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ЦСМП-Бургас по рамково споразумение СПОР-48/30.12.2016

Публикувано на : 01.02.2017 17:35

1) Покана по чл.82, ал.4 от ЗОП

2) Приложения

3) Протокол на комисията (публ. на 16.02.2017 г. 13:10 ч.)

4) Решение на Възложителя за определяне на Изпълнител (публ. на 16.02.2017 г. 13:10 ч.)

5) Договор за изпълнение (публ. на 20.03.2017 г. 16:40 ч.)