Доставка на лекарствени продукти по Рамкови споразумения на ЦОПСЗ

Публикувано на 29.09.2020 г. 15:07

1. Доставка на лекарствения продукт DEXAMETHASONE по РС №РД-11-270 / 22.06.2020

Покана ;

Проект на договор

– Протокол и доклад от работата на комисията (публ. на 22.10.2020 15:10)

Решение за избор на изпълнител (публ. на 22.10.2020 15:10)

Договор за възлагане на поръчка (публ. на 21.12.2020 11:59)

Обявление за възлагане на поръчка (публ. на 21.12.2020 12:00)

Обявление на договор в ТЕД на ЕС (публ. на 21.12.2020 г. 12:14)

Обявление за приключване на договор /публ. на 20.01.2022 г. 16:28 ч./

2.  Доставка на лекарствен продукт MORPHINE по РС №РД-11-277 / 24.06.2020

Покана ;

Проект на договор

Протокол и доклад от работата на комисията (публ. на 22.10.2020 15:10)

Решение за избор на изпълнител (публ. на 22.10.2020 15:10)

Договор за възлагане на поръчка (публ. на 30.11.2020 10:45)

Обявление за възлагане на поръчка (публ. на 30.11.2020 10:47)

Обявление на договор в ТЕД на ЕС (публ. на 30.11.2020 11:00)

Обявление за прикл на договор /публ. на 20.01.2022 г. 15:54 ч./

3. Доставка на лекарствен продукти по РС № РД-11-62/01.02.2021 г.

Покана;

– Проект на договор ;

– Протокол от работата на комисията-Заседание 1 (публ. на 26.03.2021 г. 16:05);

Протокол от Заседание 2 и Заседание 3 (публ. на 19.04.2021 г. 16:30);

Писмо за провеждане на жребий (публ. на 19.04.2021 г. 16:30);

Протокол и доклад на комисията (публ. на 23.04.2021 г. 13:00);

Решение на Възложителя (публ. на 23.04.2021 г. 13:00)

Решение на Възложителя-коригирано (публ. на 12.05.2021 г. 15:22)

– Решение за частично прекратяване (публ. на 17.05.2021 г. 14:10); Решение за допълване на решението за частично прекратяване (публ. на 01.06.2021 г. 12:10)

- Обявление за частично прекратяване (публ. на 25.05.2021 г. 13:20)

Решение за частично прекратяване (публ. на 01.06.2021 г. 12:10)

Договор №1 ; Договор №2 ; Договор №3 ; Договор №4- за възлагане на поръчката (публ. на 11.06.2021 г. 10:30)

Обявление за възлагане на поръчката (публ. на 11.06.2021 г. 16:00)

Обявление за приключване на договор /публ. на 31.01.2022 г. 11:02 ч./

Обявление за приключване на договор /публ.на 31.01.2022 г. 11:04 ч./

Обявление за приключване на договор /публ. на 31.01.2022 г. 11:06 ч./

Обявление за приключване на договор /публ. на 31.01.2022 г. 11:07 ч./

4. Доставка на лекарствен продукти по РС № РД-11-55/28.01.2021 г.

– Покана;

– Проект на договор ;

– Протокол от работата на комисия-Заседание 1 (публ. на 26.03.2021 г. 16:07)

Протокол и доклад от работата на комисията (публ. на 19.04.2021 16:35)

Решение на Възложителя (публ. на 19.04.2021 16:40)

Договор №1 ; Договор №2 ; Договор №3 – за възлагане на поръчката (публ. на 31.05.2021 г. 10:45)

Обявление за възлагане на поръчката (публ. на 31.05.2021 г. 10:45)

Обявление за приключване на договор /публ. на 21.01.2022 г. 16:01 ч./

Обявление за приключване на договор /публ. на 21.01.2022 г. 16:05 ч./

Обявление за приключване на договор /публ. на 21.01.2022 г. 16:12 ч./

5. Доставка на лекарствен продукти по РС № РД-11-54/28.01.2021 г.

– Покана;

– Проект договор;

– Протокол от работата на комисия-Заседание 1 (публ. на 26.03.2021 г. 16:10);

– Протокол и доклад от работата на комисията (публ. на 19.04.2021 г. 16:45)

Решение на Възложителя  (публ. на 19.04.2021 г. 16:45)

Договор №1 ; Договор №2 – за възлагане на поръчката (публ. 11.06.2021 г. 10:20)

Обявление за възлагане на поръчката (публ. на 11.06.2021 г. 16:00)

Обявление за приключване на договор /публ. 21.01.2022 г. 16:21 ч./

Обявление за приключване на договор /публ. на 21.01.2022 г. 16:27 ч./

6. Доставка на лекарствен продукти по РС № РД-11-102/25.02.2021 г. (публ. на 06.04.2021 г. 16:00)

Покана ;

Проект на договор ;

Протокол от работата на комисията-заседание 1 (публ. на 20.04.2021 г. 16:10)

– Протокол и доклад от работата на комисията (публ. на 17.05.2021 г. 14:18)

– Решение на Възложителя (публ. на 17.05.2021 г. 14:20)

Договор №1 ; Договор №2 – за възлагане на поръчката (публ. на 25.06.2021 г. 10:45)

Обявление за възлагане на поръчка (публ. на 25.06.2021 г. 10:45)

Обявление за приключване на договор /публ. на 31.01.2022 г. 11:09 ч./

Обявление за приклюване на договор /публ. на 31.01.2022 г. 11:11 ч./

7. Доставка на лекарствен продукти по РС № РД-11-110/01.03.2021 г. (публ. на 06.04.2021 г. 16:00)

Покана ;

Проект на договор ;

Протокол от работата на комисията – заседание 1 (публ. на 20.04.2021 16:15)

– Протокол и доклад от работата на комисията (публ. на 17.05.2021 г. 14:21)

– Решение на Възложителя (публ. на 17.05.2021 г. 14:22)

– Решение за частично прекратяване (публ. на 01.06.2021 г. 12:10)

Договор за възлагане на поръчката (публ. на 09.07.2021 г. 11:45 ч.)

Обявление за възлагане на поръчката (публ. на 09.07.2021 г. 11:46 ч.)

Обявление за приключване на договор /публ. на 31.01.2022 г. 11:13 ч./

8. Доставка на лекарствен продукти по РС № РД-11-151/19.03.2021 г. (публ. на 06.04.2021 г. 16:00)

Покана ;

Проект на договор ;

Протокол от работата на комисията-заседание 1 (публ. на 20.04.2021 г. 16:15)

– Протокол и доклад от работата на комисията (публ. на 17.05.2021 г. 14:11)

– Решение на Възложителя (публ. на 17.05.2021 г. 14:13)

Договор №1 ; Договор №2 – за възлагане на поръчката (публ. на 25.06.2021 г. 12:25)

Обявление за възлагане на поръчката (публ. на 25.06.2021 г. 12:25)

Обявление за приключване на договор /публ. на 31.01.2022 г. 11:15 ч./

Обявление за приключване на договор /публ. на 31.01.2022 г. 11:17 ч./

9. Доставка на лекарствен продукти по РС № РД-11-163/29.03.2021 г. (публ. на 06.04.2021 г. 16:00)

Покана ;

Проект на договор ;

Протокол от работата на комисията-заседание 1 (публ. на 20.04.2021 г. 16:18)

– Протокол и доклад от работата на комисията (публ. на 17.05.2021 г. 14:15)

– Решение на Възложителя (публ. на 17.05.2021 г. 14:17)

Договор №1 ; Договор №2 ; Договор №3 ; Договор №4 (публ. на 25.06.2021 г. 12:35)

Обявление за възлагане на поръчката (публ. на 25.06.2021 г. 12:35)

Обявление за приключване на договор /публ. на 31.01.2022 г. 11:19 ч./

Обявление за приключване на договор /публ. на 31.01.2022 г. 11:21 ч./

Обявление за приключване на договор /публ. на 31.01.2022 г. 11:23 ч./

Обявление за приключване на договор /публ. на 31.01.2022 г. 11:25 ч./

10. Доставка на лекарствен продукти по РС № РД-11-164/29.03.2021 г. (публ. на 06.04.2021 г. 16:00)

Покана ;

Проект на договор ;

Протокол от работата на комисията (публ. на 28.04.2021 г. 15:55 ч.)

Доклад от работата на комисията (публ. на 28.04.2021 г. 15:56 ч.)

Решение за избор на изпълнител (публ. на 28.04.2021 г. 15:57 ч.)

Договор за възлагане на поръчката (публ. на 11.06.2021 г. 09:45)

Обявление за възлагане на поръчката (публ. на 11.06.2021 16:00)

Обявление за приключване на договор /публ. на 31.01.2022 г. 11:27 ч./