№ 9035424 Доставка на санитарен автомобил -Прекратена

Публикувано на 31.10.2014 г.

1. Публична покана АОП

- Публикация в АОП

2. Приложения

Решение

Техническа спецификация

Проект на договор

Документация за участие

3. Работа на комисията

- Протокол на комисията

4. Решения на възложителя

Решение № РД-05-114 /17.11.2014