Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ – Бургас