№ 00181-2014-001 Доставки на горива | Център за спешна медицинска помощ Бургас