№ 00181-2014-002 Доставки на медикаменти и консумативи | Център за спешна медицинска помощ Бургас