Извършване на услуги по обслужване, поддръжка и ремонт на извънгаранционни автомобили, ползвани от Център за спешна медицинска помощ – Бургас