Информация за ЦСМП Бургас

 

Територия и население обслужвани от екипите за СМП на ЦСМП-Бургас

Untitled

Демографска характеристика на областта

Численост и структура на населението

Общият брой на населението в област Бургаскъм 2011г. е – 415817.

Тенденции на намаление или увеличение на населението.

Населението в Бургаска област следва общата неблагоприятна тенденция за страната към намаляване, резултат от развитието на демографските процеси през последните няколко десетилетия. Обща численост на населението в Бургаска област за 2011 г. спрямо 2010 г. показва тенденция към

намаление. Населението в общините Карнобат, Малко Търново, Руен, Приморско и Несебър показва тенденция към намаление.

Възрастова структура на населението (до 17г., 18-59г., над 60г.)

Във всички общини най-голям относителен дял в населението представлява възрастовата група между 18 – 59 години, следвана от групата над 60 години. Най-малък относителен дял има групата между 0-17 години, което е във връзка с тенденцията на намаление на раждаемостта на населението в Бургаска област.

Около 11 % от възрастовата група от 0-17, 15 % от възрастовата групанад 60 г. и около 49% от възрастовата група от 18-59 г. живеят в градовете на Бургаска област. 51 % от населението на областта е съсредоточено в община Бургас, следвана от Айтос, Карнобат, Руен и Поморие. С население под 10 000 души са общините Царево, Приморско и М. Търново. От приложените по-долу данни е видно, че населението на Бургаска област е съсредоточено в градовете, което до голяма степен улеснява медицинското обслужване от филиалите на ЦСМП. Данните за 2011г. са взети от НСИ след преброяване на населението на РБ през 2011г.

 

Данни за разпределението на ФСМП и обслужваните от тях общини, население, територии

ЦСМП Бургас      

Филиал/изнесен екип

Обслужвани общини РЕ ЛЕ ДЛЕ ДМЕ СЕ Обслужвано население Обслужвана площ в кв.км.
ФСМП Бургас, в т.ч. БургасЧаст от КаменоЧаст от Созопол

2

3

1

219788 983
ИЕ Приморско Приморско

1

6064 272
ФСМП Айтос, в т.ч.СЕ Камено АйтосЧаст от КаменоЧаст от Бургас

2

1

32847 491,4
ФСМП Средец СредецЧаст от Камено 1 1 1 16588 1238,4
ФСМП Карнобат КарнобатЧаст от Айтос

2

1

25633 806,1
ФСМП Несебър НесебърЧаст от Поморие

1

1

1 22441 523
ФСМП Поморие Поморие

1

1

21254 206
ФСМП Созопол Созопол

1

1

9962 294
ФСМП Царево Царево

1

1

9291 530,4
ФСМП М.Търново Малко Търново     Част от Созопол

1

1

3978 783,7
ФСМП Руен Руен                       Част от Поморие

1

1

33033 793
ФСМП Сунгурларе Сунгурларе

1

1

12559 824,3
Общо:   2 5 13 1 10 413438

7745,30

 

Характеристика на филиалите за спешна медицинска помощ към ЦСМП Бургас

ФСМП Бургас

Община Бургас има територия – 512 кв.км., население 212902 и 16 населени места ( в т.ч. гр.Бургас – 200271 жители, гр.Българово – 1695 жители и 2 вилни зони – Ченгене скеле и Парк Росенец).

3 населени места от община Бургас ( 1 град – Българово, 2 села – Изворище и Миролюбово) се обслужват от ФСМП Айтос.

ЕСМП обслужват 24 населени места с население 219788 жители и площ 983 кв.км., както следва:

  • От община Бургас – 13 населени места в т.ч.:     села – 10
  •      вилни зони – 2
  •      градове – 1 – Бургас
  • От община Созопол допълнително 5 села (с. Габър, Зидарово, Вършило, Присад и Крушевец).
  • От община Камено допълнително 6 населени места (гр.Камено, с. Черни връх, Константиново, Тръстиково, Полски извор, Свобода).

ФСМП Бургас не спазва административно – териториалното деление с цел съкращаване времето за достигане до пациента.

ФСМП Бургас се състои от 2 реанимационни екипа, 4  долекарски екипа ( от които 1 изнесен недокомплектован екип  в гр.Приморско)  и 1 домедицински екип.  През летният сезон се организират реанимационни пунктове по плажната ивица от концесионера.

Приблизително 50% от населението на областта е съсредоточено в гр.Бургас ( кс.кс. Изгрев, Славейков, Лазур, Зорница, Бр.Миладинови, Възраждане, ЦГЧ, Меден Рудник, кв.кв. Победа, Акациите, Горно Езерово, Сарафово, Крайморие, Лозово, Банево, Ветрен и Долно езерово). До 98 % от населението обслужвано от ФСМП Бургас, ЕСМП достигат до 20 минути. До 2 % от населението се достига от ЕСМП за повече от 20 минути.

Изнесен екип във гр.Приморско

През 2000г. съвместно с кмета на община Приморско беше оборудвана местостоянка на 1 долекарски екип в гр.Приморско. В резултат на това се съкрати времето за достигане на пациентите до с.Ясна поляна,  с.Писменово, с.Ново Паничарево и с.Веселие, както и обслужването на туристите през курортния сезон.

Изнесеният екип обслужва територия от 272 кв.км., 6 населени места (в.ч. 2 града – Китен и Приморско, 4 села и 1 морски курорт Аркутино) с население 6064 и площ 272 кв.км. Населението на Аркутино не е включено в общия брой обслужвано население.

Изнесеният екип е 1 долекарски. През летният сезон се организират реанимационни пунктове по плажната ивица от концесионера.

До 79 % от населението на община Приморско ЕСМП достигат до 20 минути. До 21 % от населението се достига от ЕСМП за повече от 20 минути, като се има предвид ниският брой годишни повиквания не е необходимо допълнително изнасяне на екип в  населените места достигани от ЕСМП над 20 мин.

ФСМП Созопол

Територията на общината е 588 кв.км., 12 населени места с население 12610 и 2 морски курорта. Населението на морските курорти не е включено в общия брой обслужвано население.   ЕСМП обслужва 6 населени места (в т.ч.  2 града – Созопол и Черноморец, 4 села и 2 морски курорта – Каваците и Дюни) с население 9962 и площ 294 кв.км. Останалите 6 населени места се обслужват от ФСМП Бургас и ФСМП Малко Търново.

ФСМП Созопол се състои от 1 лекарски екип и 1 стационарен екип. През летният сезон се организират реанимационни пунктове по плажната ивица от концесионера. До 93% от населението на община Созопол ЕСМП достигат до  20 минути.

ФСМП Айтос

Територията на община Айтос е 403 кв.км., 17 населени места с население 28687 жители. Село Раклиново се обслужва от ФСМП Карнобат.

ЕСМП обслужват  23 населени места  с население 32847 и площ 491.4 кв.км., в т.ч. с.Миролюбово – 107 жители, Изворище – 389 жители и гр.Българово – 1695 жители, които са към община Бургас и 4 населени места от община Камено – с.Винарско – 480 жители, Вратица – 95 жители, Кръстина – 400 жители и Трояново – 1150 жители без да спазва административно – териториалното деление с цел съкращаване времето до достигане до пациента

ФСМП Айтос се състои от 2 долекарски екипа. До 93 % от населението на община Айтос ЕСМП достигат до  20 минути. До 7 % от населението се достига от ЕСМП за повече от 20 минути, като се има предвид ниският брой годишни повиквания не е необходимо допълнително изнасяне на екип в населените места достигани от ЕСМП над 20 мин.

В съседната  община Руен има 1 долекарски екип и когато той е ангажиран със служебните си задължения,  екип от ФСМП Айтос оказва необходимата спешна медицинска помощ на населението в община Руен.

ФСМП Карнобат

Територията на община Карнобат е 806 кв.км., 31 населени места с население 25477 жители. ЕСМП обслужват  32 населени места  с население 25633 и площ 806.1 кв.км., в т.ч. с. Раклиново от община Айтос с население  – 156.

ФСМП Карнобат не спазва административно – териториалното деление с цел съкращаване времето до достигане до пациента.

ФСМП Карнобат се състои от 2 долекарски екипа. До 93 % от населението на община Карнобат ЕСМП достигат до 20 минути. До 7 % от населението се достига от ЕСМП за повече от 20 минути, като се има предвид ниският брой годишни повиквания не е необходимо допълнително изнасяне на екип в  населените места достигани от ЕСМП над 20 мин.

В съседната  община Сунгурларе има 1 долекарски екип и когато той е ангажиран със служебните си задължения,  екип от ФСМП Карнобат оказва необходимата спешна медицинска помощ на населението в община Сунгурларе.

ФСМП Средец

Територията на община Средец е 1150 кв.км., 33 населени места с население 14934 жители.  ЕСМП обслужват 36 населени места с население 16588 и площ 1238.4 км.км., в т.ч. с.Ливада – 281 жители, Желязово – 190 жители и Русокастро – 1183 жители от община Камено.

ФСМП Средец не спазва административно – териториалното деление с цел съкращаване времето до достигане до пациента.

.           ФСМП Средец се състои от 2 ЕСМП – 1 лекарски и 1 долекарски и 1 стационарен екип.

До 84 % от населението на община Средец ЕСМП достигат до 20 минути. До 16 % от населението се достига от ЕСМП за повече от 20 минути, като се има предвид ниският брой население и ниския брой годишни повиквания не е необходимо допълнително изнасяне на екип в  населените места достигани от ЕСМП над 20 мин.

ФСМП Несебър

Територията на община Несебър е 422 кв.км., 17 населени места в т.ч. които 3 града (Несебър, Св.Влас и Обзор), 11 села с население 22348 жители и 3 курортни комплекса (к.к.Слънчев бряг, к.к. Елените и к.к Иракли). ЕСМП обслужват 14 населени места с население 22441 жители и площ 523 кв.км.в т.ч.:

  • 2 града – Несебър, Свети Влас;
  • 6 села от община Несебър;
  • 2 курортни комплекса към община Несебър–Слънчев бряг и комплекс Елените (броят на туристите не е включен в общия брой обслужвано население)
  • 4 села от община Поморие с население както следва: с. Александрово – 102 жители, Порой – 905 жители, Гълъбец – 1253 жители и Козичино- 212 жители.

ФСМП Несебър не спазва административно–териториалното деление с цел съкращаване времето до достигане до пациента.

През 2007 г. беше позициониран изнесен екип в гр.Бяла обл.Варна. Предвид близостта (между 4-10 км) с населени места от община Несебър – гр.Обзор, с. Емона, с.Приселци, с.Раковсково, с.Паницово, с.Козница   и местност Иракли  се обслужват от изнесения екип в гр.Бяла без да се спазва административното – териториално деление. Това съкращава времето за обслужване на нуждаещите се пациенти, защото ФСМП Несебър е позициониран в гр.Несебър и е на разстояние 30-40 км. до тези населени места.

ФСМП Несебър се състои от 2 ЕСМП – 1 лекарски, 1 долекарски и 1 стационарен екип.  През летният сезон се организират реанимационни пунктове по плажната ивица от концесионера. До 78 % от населението на община Несебър ЕСМП достигат до 20 минути в т.ч. и кк „Слънчев бряг“, кк „Елените“ и гр.Свети Влас.  До 12 % от населението се достига от ЕСМП за повече от 20 минути.

 

ФСМП Поморие

Територията на община Поморие е 413 кв.км., 17 населени места (в т.ч. 3 града Поморие, Каблешково, Ахелой) и 14 села с население 27658.  ЕСМП обслужват 8  населени места (3 града и 5 села към община Поморие) с население 21254 и площ 206 кв.км.

ФСМП Руен обслужва 5 населени места от община Поморие (с. Горица – 864 жители, Страцин – 1257 жители, Косовец – 231 жители, Бата – 1117 жители и Белодол – 463 жители).

ФСМП Несебър обслужва 4 населени места от община Поморие (с. Александрово – 84 жители, Порой – 881 жители, Гълъбец – 1233 жители и Козичино – 264 жители).

ФСМП Поморие не спазва административно – териториалното деление с цел съкращаване времето до достигане до пациента. По този начин до 92% от обслужваното население от ЕСМП се достига в рамките на норматива до 20 минути.

ФСМП Поморие се състои от – 1 лекарски и 1 стационарен екип. През летният сезон се организират реанимационни пунктове по плажната ивица от концесионера.

.ФСМП Малко Търново

Територията на община Малко Търново е 783 кв.км., 13 населени места с население 3793. ЕСМП обслужват  14 населени места с население 3978 жители и площ 784 кв.км., в т.ч. 1 град, 12 села от община Малко Търново и с.Индже Войвода ( 185 жители) от община Созопол.

ФСМП Малко Търново не спазва административно – териториалното деление с цел съкращаване времето до достигане до пациента.

ФСМП Малко Търново се състои от 1 долекарски екип и 1 стационарен екип. До 77% от населението на община Малко Търново ЕСМП достигат до 20 минути. До 23 % от населението се достига от ЕСМП за повече от 20 минути, като се има предвид ниският брой население и ниския брой годишни повиквания не е необходимо допълнително изнасяне на екип в  населените места достигани от ЕСМП над 20 мин. В тази връзка е необходимо да се отбележи, че 70% от населените места обслужвани от ФСМП М.Търново отстоят на повече от 20 км. разстояние от местостоянката на ФСМП. Голяма част от второкласната и третокласната пътна мрежа е в лошо състояние.

ФСМП Руен

Територията на община Руен е 689 кв.км. 42 населени места в т.ч. 3 вилни зони  с население 29101. ЕСМП обслужват  47  населени места с население  33033 и площ 793 кв.км.  в т.ч.:

– 39 села от община Руен

– 3 вилни зони – Дюля, Китка и Звезда от община Руен

– 5 села от община Поморие – с. Горица – 864 жители, Страцин – 1257 жители, Косовец – 231 жители, Бата – 1117 жители и Белодол – 463 жители

ФСМП Руен не спазва административно – териториалното деление с цел съкращаване времето до достигане до пациента.

ФСМП Руен се състои от– 1 долекарски и 1 стационарен екип. До 44% от населението на община Руен ЕСМП достигат до 20 минути. До 56% от населението се достига от ЕСМП за повече от 20 минути, като се има предвид ниският брой годишни повиквания не е необходимо допълнително изнасяне на екип в  населените места достигани от ЕСМП над 20 мин. В тази връзка е необходимо да се подчертае, че 47% от населените места обслужвани от ФСМП Руен отстоят на повече от 20 км. разстояние от  местостоянката на ФСМП. Голяма част от второкласната и третокласната пътна мрежа е в лошо състояние.  Освен това геометричната форма на границите на общината е приблизително елипса, като филиалът е разположен ексцентрично (почти маргинално).

 ФСМП Царево

ЕСМП обслужва територия от 530 кв.км., 14 населени места ( в т.ч. 2 града – Царево и Ахтопол, 11 села и 1 един морски курорт – Арапя) с население 9291. Броят на туристите не е включен в обслужваното население.

ФСМП Царево се състои от 1 лекарски  и 1 стационарен екип. През летният сезон се организират реанимационни пунктове по плажната ивица от концесионера. До 93% от населението на община Царево ЕСМП достигат до 20 минути. До 7 % от  населението се достига от ЕСМП над  20 минути.

ФСМП Сунгурларе

ЕСМП обслужва територия от 824 кв.км., 29 населени места ( в т.ч. 1 град – Сунгурларе, 27 села и 1 вилна зона – Каменско) с население 12559.

ФСМП Сунгурларе  се състои от 1 долекарски екип и 1 стационарен екип. До 64 % от населението на община Сунгурларе ЕСМП достига до 20 минути. До 36 % от населението се достига от ЕСМП за повече от 20 минути. В тази връзка е необходимо да се подчертае, че 37% от населените места обслужвани от ФСМП Сунгурларе отстоят на повече от 20 км. разстояние от  местостоянката на ФСМП. Голяма част от второкласната и третокласната пътна мрежа е в лошо състояние.

          Населението  на Бургаска област е 415817 души, като мобилните екипи за спешна медицинска помощ достигат  81 % от населението  в рамките на норматива, а  19 % от населението се достигат от мобилните  екипи за спешна медицинска помощ  над 20 минути.