ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Всеки гражданин или организация, може да сигнализира за корупционно поведение или  нецелесъобразни действия  на служители на ЦСМП-БУРГАС, с които се засягат  права на пациенти или законни интереси на други лица.

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения и корупция, могат да се подават по следните начини:

На тел. 056 871927 и факс 056 811000

На електронна пощта: csmp_burgas@abv.bg

На хартиен носител, чрез пощенската кутия „Антикорупция“, намираща се на адрес : гр.Бургас, ул.“Успенска“ № 1.

На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на Центъра за спешна медицинска помощ на адрес гр.Бургас, ул.“Успенска“ № 1

         Необходима информация при подаване на сигнал:

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

Три имена

Вашия адрес за кореспонденция

Телефон за контакт

Данни за институциите, които вече сте информирали

Адрес на електронната Ви поща

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.