№ 9037346 Извършване на услуги по диагностика и ремонт на автомобилите, ползвани от Център за спешна медицинска помощ – Бургас | Център за спешна медицинска помощ Бургас