00181-2015-003 Извършване на услуги по обслужване, поддръжка и ремонт на извънгаранционни автомобили | Център за спешна медицинска помощ Бургас