Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на ЦСМП-Бургас-2019