Обяви, покани и конкурси

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-БУРГАС

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЗА РАБОТА В ЦЕНТЪРА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- гр. БУРГАС И ПРИЛEЖАЩИТЕ МУ ФИЛИАЛИ В ОБЛАСТТА СЛЕДНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ :

1. Лекар -10 бр.

2.  Фелдшер -4 бр.

3. Лекарски асистенти - 4 бр. 

Допълнително за новооткрития филиал в гр. Приморско :

1. Лекар – 7 бр. (Трудов договор с основно мес. възнаграждение от 2300 до 2800 лв.)

2. Мед. сестри  – 6 бр. (Трудов договор с основно мес. възнаграждение от 1550до 1700 лв.)

3. Шофьори -6 бр. (Трудов договор с основно мес. възнаграждение от 1010 до 1110 лв.)

4. Санитар – 1 бр. (Трудов договор с основно мес. възнаграждение от 890 до 980 лв.)

Кандидатстващите за съответните длъжности трябва да отговарят на минимални изисквания  за заемане на съответната длъжност , като представят необходимите за кандидатстване документи на служителя „Човешки ресурси“ в администрацията на центъра на адрес : гр. Бургас, ул. Успенска №1, ет.1.

За административни въпроси на тел. 056 871928

За спешни случаи тел. 112