Обяви, покани и конкурси

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-БУРГАС

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЗА РАБОТА В ЦЕНТЪРА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- гр. БУРГАС И ПРИЛEЖАЩИТЕ МУ ФИЛИАЛИ В ОБЛАСТТА СЛЕДНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ :

1. Лекари – 10 бр.

2. Фелдшери – 4 бр.

3. Лекарски асистенти – 4 бр. 

Кандидатстващите за съответните длъжности трябва да отговарят на минимални изисквания за заемане на съответната длъжност , като представят необходимите за кандидатстване документи на служителя „Човешки ресурси“ в администрацията на центъра на адрес : гр. Бургас, ул. Успенска №1, ет.1.

За административни въпроси на тел. 056 871928

За спешни случаи тел. 112