Обяви, покани и конкурси

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-БУРГАС

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЗА РАБОТА В ЦЕНТЪРА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- гр. БУРГАС И ПРИЛEЖАЩИТЕ МУ ФИЛИАЛИ В ОБЛАСТТА СЛЕДНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ :

  1. Лекари – 12 бр.
  2. Фелдшери – 6 бр.
  3. Лекарски асистент – 1 бр.
  4. Мед. сестри – 5 бр.
  5. Шофьор линейка – 2 бр.

Кандидатстващите за съответните длъжности трябва да отговарят на минималните изисквания за заемане на съответната длъжност , като представят необходимите за кандидатстване документи на служителя „Човешки ресурси“ в администрацията на центъра на адрес : гр. Бургас, ул. Успенска №1, ет.1.

За контакти на тел. 056 871928.

публ. на 28.03.2019 г.