ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕЦИЦИНСКА ПОМОЩ-БУРГАС

Контакти

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ  БУРГАС
Адрес:  гр.Бургас, ул.”Успенска” № 1 , 8018 п.к. 20

 По административни въпроси :

тел. 056 871927, факс. 056 811000, e-mail: csmp_burgas@abv.bg

Контакт със служителя, отговорен за разглеждането на сигнали:
тел. 056 871927 ; e-mail: office@csmpbourgas.org

Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:
тел. 056 871927 e-mail: dpo@csmpbourgas.org

Информация за лицата подаващи сигнали

 

За оказване на спешна медицинска помощ – тел. 112